Print this page

Øvelser Tofte skolekorps
c
c

Vi har øvelser på Tofte Skole hver torsdag fra kl 1800 -2000.
Aspiranter og juniorer har øvelse fra kl 1800-1900.

Alle skal møte kl 1745 slik at vi er spilleklare
kl 1800.
Ta med drikkeflaske da vi av erfaring vet at dere blir tørste av å spille.


Hvis du ikke kan komme på øvelsen, så send en SMS eller en e-post og gi beskjed.